pexels-photo-356043

Kriz İletişimi

Geçmişte kurumsal itibarın işletmelerin ürün satış fiyatına, insan kaynaklarına ve karşılaştığı krizlere etkisi bilinmiyordu.

Ancak biliyoruz ki kurumsal itibar, kurumların sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Itibarın tesadüflere bırakılmadan yönetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru bir kriz yönetimi planlaması için olası kriz senaryolarının hazırlanması ve öncesi, sırası, sonrası süreç yönetimlerinin belirlenmesi gereklidir.

Bahar Ünal iletişim Danışmanlığı olarak başarılı kriz yönetim senaryoları ile olası risklere önceden hazırlıklı ve planlı olmanın avantajını sağlıyoruz.

pexels-photo-358562

Siyasal İletişim

Ülkemizde partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna anlatmakta, tanıtmakta büyük sıkıntı çektiklerini gözlemliyoruz.

Ne yazık ki Siyasal İletişim, kısa süreli, kalıcı niteliği olmayan, yüzeysel reklam kampanyalarının ötesine geçememektedir. Ancak uzun vadeli belirlenen iletişim stratejileriyle, siyasal iletişimde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Hükümet, siyasal partiler, milletvekilleri, yerel yönetimler, aday olmayı planlayanlar ve ilgili kuruluşların ihtiyaç duyduğu doğru iletişim stratejilerini belirlemeyi ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru tanıtmalarını hedefliyoruz.

startup-photos

Pazarlama İletişimi

Günümüzde pazarlama iletişimi halkla ilişkiler, reklam, promosyon, kişisel satış çalışmaları ile beraber, ürünün özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline gelmiştir.

Bu bakımdan pazarlama iletişimi elemanları denince, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kavramı da kastedilmektedir.

Bu amaçla Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak işletmelerin pazarda rekabet üstünlüğünü sağlamaları için gerekli, doğru ve bütünleşik pazarlama iletişim stratejisi geliştirmelerinde katkı sağlıyoruz.

pexels-photo-355988

Medya İletişimi

Marka ve kurumların, hem bulundukları sektörde ayrışması hem de kamuoyunda bilinirlilik oluşturması için vazgeçilmez olan medya ilişkileri, halka ilişkiler faaliyetlerinin en temel alanlarından biridir.

Doğru zamanda, doğru mesajın doğru hedef kitleye anlatılması, planlanmış, içeriği ile katmadeğer sağlayan, etik kurallar çerçevesinde gelişen medya ilişkileri ile sağlanır.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak amacımız markanın iş hedeflerine paralel hazırlanan iletişim stratejileri ile kurgulanan medya ilişkilerinde sonucun, algının tüm paydaşlarda paralel olmasını sağlamaktır.

Business People hangout together at coffee shop

Finansal İletişimi

Marka ve kurumların, hem bulundukları sektörde ayrışması hem de kamuoyunda bilinirlilik oluşturması için vazgeçilmez olan medya ilişkileri, halka ilişkiler faaliyetlerinin en temel alanlarından biridir.

Doğru zamanda, doğru mesajın doğru hedef kitleye anlatılması, planlanmış, içeriği ile katmadeğer sağlayan, etik kurallar çerçevesinde gelişen medya ilişkileri ile sağlanır.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak amacımız markanın iş hedeflerine paralel hazırlanan iletişim stratejileri ile kurgulanan medya ilişkilerinde sonucun, algının tüm paydaşlarda paralel olmasını sağlamaktır.

Leading-Your-Organization-with-Effective-Business-Communication-Skills

Lider İletişimi

Marka ve kurumların, hem bulundukları sektörde ayrışması hem de kamuoyunda bilinirlilik oluşturması için vazgeçilmez olan medya ilişkileri, halka ilişkiler faaliyetlerinin en temel alanlarından biridir.

Doğru zamanda, doğru mesajın doğru hedef kitleye anlatılması, planlanmış, içeriği ile katmadeğer sağlayan, etik kurallar çerçevesinde gelişen medya ilişkileri ile sağlanır.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak amacımız markanın iş hedeflerine paralel hazırlanan iletişim stratejileri ile kurgulanan medya ilişkilerinde sonucun, algının tüm paydaşlarda paralel olmasını sağlamaktır.

pexels-photo-209651

İç İletişim

Bir kurumun çalışanları ile olan iletişimi o markanın verdiği hizmet kalitesi ve bakış açısı ile doğru orantılıdır. Sunulan hizmetin ya da ürünün kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için iç iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi gereklidir. Bir kurumun çalışanları o markanın en önemli temsilcileridir ve onların ne düşündüğü bu yüzden çok önemlidir.

Kendini kuruma ve markaya adamış, o kurumun elçisi olmuş, memnuniyeti en üst seviyede olan, entellektüel birikimi ile dikkat çeken bir çalışan profili marka statejileri ile aynı anda yönetilmelidir.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı özellikle geliştirdiği iç iletişim projeleri ile ideal çalışma ortamını kurgulamaktadır.

Sosyal-Sorumluluk-Projeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını; kurumların, çeşitli eylemlerinin sosyal paydaşlarına karşı oluşturduğu çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ölçmek; oluşan olumsuz etkileri azaltmak, toplumun ve şirketin aynı anda gelişmesine katkı sağlayabilecek işlemleri hayata geçirmek olarak tanımlayan Chandler’in belirttiği gibi, kurumların maddi güçlerine göre hayata geçirebileceği pek çok sosyal sorumluluk projesi bulunmaktadır.

Sorumlu davranış biçimi rekabette ayrışmanın en önemli unsurlarından biridir. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak geliştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ile sürdürülebilir etki yaratmak ve toplumsal alanda kalıcı değer sağlamayı amaçlıyoruz.

board_meetings

Etkinlik ve Proje Yönetimi

Yaratıcı, marka vaadini destekleyen, kurum kültür ve değerlerine uygun fikirler geliştiren ekibimiz, etkinlik ve konsept danışmanlığı, prodüksüyon hizmetleri ve lojistik hizmetler gibi pek çok alt başlığı da artı değer olarak sunmaktadır. Bu hizmetleri şirketimiz Bahar Ünal Etkinlik Ajansı bünyesinde uzman kadrosu ile vermektedir.

source

Görsel İletişim

Görsel iletişim, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Kağıttan dijital medyaya uzanan uygulamalar ile geniş bir yelpazede çalışarak, animasyonlu, üç boyutlu veya 2 boyutlu çalışmalara kadar pek çok hizmet başlığını altında barındırıyor. Yaratıcı ve konusunda uzman iş ortakları ile birlikte kurumun ihtiyacı olan reklam, tasarım ve kurumsal kimlik çalışmaları konusunda kimlik çalışmaları tüm ihtiyaçlar en doğru şekilde sunulmaktadır.

Telefon

+90 212 287 2734

Adres

Arnavutköy Mahallesi Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy Apt. 43/2 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

E-mail

info@baharunal.com.tr

Copyright 2017 Bahar Ünal ©  Tüm hakları saklıdır.