Bülten

Bahar Ünal İletişim WEPs İmzacısı Oldu

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) platformuna kabul edildi. UN Global Compact ve UN Women ortak girişimi olarak hayata geçen WEPs, özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olarak biliniyor.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlık kurulduğu günden buyana bir yandan halkla ilişkiler sektörü için yüksek katma değer yaratmaya çalışırken, bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) platformuna başvuran firma, Weps imzacısı ilk iletişim ajansı oldu.

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (UN Women Empowerment Principles – UN WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan Bahar Ünal İletişim Danışmanlık, aralarında akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı platforma kabul edilerek Türkiye’nin seçkin şirketlerinden biri olma konumunu perçinledi. Bahar Ünal İletişim Danışmanlık, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs’e imza atan ilk Halkla İlişkiler şirketi oldu.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlık Ajans Başkanı Gürsu Bahar Önel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada WEPs platformunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş gücüne katılım oranlarının oldukça düşük olduğunu ve kadının ekonomiye katkı potansiyelinden yeterince faydalanılamadığını görüyoruz. Bahar Ünal İletişim olarak toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi yönünde yaptığımız çalışmalarımızı platforma kabul edilerek taçlandırmış olduk. Uzun zamandır Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformunun dünyada ve Türkiye’de yarattığı etki ve farkındalığın her geçen gün artırmasını büyük bir heyecanla izliyoruz. Diğer ajanslar için de örnek olmasını dilediğimiz WEPs üyeliğimiz ile emeğe karşı duyduğumuz saygıyı da belgelemiş olduk.”

WEPs Nedir?

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıy la kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensip leri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformudur. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığı nda oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğin in sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

Şirket politikalarında ve faaliyetlerinde şeffaf lığın ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, uzun soluklu ve çok paydaşlı uluslararası istişare sürecinin sonucunda, işletmelerin mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştirilmiştir. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir. Bunlar;

  • I. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,
  • II. Tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi,
  • III. Tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması,
  • IV. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkânlarıyla desteklenmesi,
  • V. Kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması,
  • VI. Toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi,
  • VII. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlık Hakkında

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, gelişen ve her geçen gün büyüyen Türkiye’de halkla ilişkiler sektörüne yeni açılımlar katmak için yola çıkmış, geleceğe emin adımlarla yürüyen bu ülkenin aynı heyecan ve inançla yürüyen çalışanlarından oluşan bir iletişim danışmanlığı şirketidir.

Geleneksel halkla ilişkiler yaklaşımlarının dışında, yenilikçi bir anlayışla ‘terzi işi’ iletişim hizmeti sunan Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, ihtiyaca özel ekipler kurarak her zaman çözüm odaklı stratejiler izlemeyi ilke edinmiştir. Ayrıca global iletişim ve pazarlama dünyasında artık önemini yitiren B2B (Business to Business) yerine Türkiye’de ilk defa insan odaklı pazarlama olarak bilinen H2H (Human to Human) iletişim modelini sunmaktadır.

Public Relations Society of America (PRSA)’nın ahlak ilkelerini benimseyen ve dünya standardında hizmet anlayışını iş yapış şekli olarak kabul eden Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, marka hikâyenizi geleceğe taşıyarak, markanıza özel yaratıcı iletişim stratejileri kurarak, hayata geçirir.