Hakkımızda - Bahar Ünal

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, gelişen ve her geçen gün büyüyen Türkiye’de halkla ilişkiler sektörüne yeni açılımlar katmak için yola çıkmış, geleceğe emin adımlarla yürüyen bu ülkenin aynı heyecan ve inançla yürüyen çalışanlarından oluşan bir iletişim danışmanlığı şirketidir..

Geleneksel halkla ilişkiler yaklaşımlarının dışında, yenilikçi bir anlayışla ‘terzi işi’ iletişim hizmeti sunan Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, ihtiyaca özel ekipler kurarak her zaman çözüm odaklı stratejiler izlemeyi ilke edinmiştir.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı sektör için yenilikçi adımlar atarken, bir diğer taraftan da sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermektedir. Bu kapsamda Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) platformuna başvurarak, WEPs imzacısı ilk iletişim ajanslarından biri olmayı başarmıştır.

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (UN Women Empowerment Principles – UN WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alan Bahar Ünal İletişim Danışmanlık, aralarında akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı platforma kabul edilerek Türkiye’nin seçkin şirketlerinden biri olma konumunu perçinlemiştir.

Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı şirketi aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sektör Danışma Kurulu’nda yer almakta ve fakültenin şirket paydaşları arasında gelecek nesillere destek olmaktadır.

Public Relations Society of America (PRSA)’nın ahlak ilkelerini benimseyen ve dünya standardında hizmet anlayışını iş yapış şekli olarak kabul eden Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı, markanıza özel yaratıcı iletişim stratejileri ile hikâyenizi geleceğe ve dünyaya taşımayı amaç edinir.

Global PR Network’ü IPREX’in de Türkiye’deki çözüm ortağı olan Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı ulusal ve uluslararası markalara global arenada hizmet sunabilme imkanına sahiptir.

web design description image

Uzmanlıklarımız

Bahar Ünal, markanıza özel yaratıcı iletişim stratejileri ile hikâyenizi geleceğe ve dün yaya taşımayı
amaç edinir.

Process image

Kriz İletişimi

Geçmişte kurumsal itibarın işletmelerin ürün satış fiyatına, insan kaynaklarına ve karşılaştığı krizlere etkisi bilinmiyordu. Ancak biliyoruz ki kurumsal itibar, kurumların sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Itibarın tesadüflere bırakılmadan yönetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru bir kriz yönetimi planlaması için olası kriz senaryolarının hazırlanması ve öncesi, sırası, sonrası süreç yönetimlerinin belirlenmesi gereklidir. Bahar Ünal iletişim Danışmanlığı olarak başarılı kriz yönetim senaryoları ile olası risklere önceden hazırlıklı ve planlı olmanın avantajını sağlıyoruz.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Siyasal İletişim

Ülkemizde partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna anlatmakta, tanıtmakta büyük sıkıntı çektiklerini gözlemliyoruz. Ne yazık ki Siyasal iletişim, kısa sureli, kalıcı niteliği olmayan, yüzeysel reklam kampanyalarının ötesine geçememektedir. Ancak uzun vadeli belirlenen iletişim stratejileriyle, siyasal iletişimde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Hükümet, siyasal partiler, milletvekilleri, yerel yönetimler, aday olmayı planlayanlar ve ilgili kuruluşların ihtiyaç duyduğu doğru iletişim stratejilerini belirlemeyi ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru tanıtmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Pazarlama İletişimi

Günümüzde pazarlama iletişimi halkla ilişkiler, reklam, promosyon, kişisel satış çalışmaları ile beraber, ürünün özellikleri ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline gelmiştir. Bu bakımdan pazarlama iletişimi elemanları denince, pazarlama karması elemanları ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma da kastedilmektedir. Bu amaçla Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak işletmelerin pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaları için gerekli doğru ve bütünleşik pazarlama iletişim stratejisi geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Medya İletişimi

Marka ve kurumların, hem bulundukları sektörde ayrışması hem de kamuoyunda bilinirlilik oluşturması için vazgeçilmez olan medya ilişkileri, halka ilişkiler faaliyetlerinin en temel alanlarından biridir. Doğru zamanda, doğru mesajın doğru hedef kitleye anlatılması, planlanmış, içeriği ile katma değer sağlayan, etik kurallar çerçevesinde gelişen medya ilişkileri ile sağlanır. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak amacımız markanın iş hedeflerine paralel hazırlanan iletişim stratejileri ile kurgulanan medya ilişkilerinde sonucun, algının tüm paydaşlarda paralel olmasını sağlamaktır.

Sonraki Uzmanlık
Process image

Finansal İletişim

Bir kurumun finansal performansını sosyal paydaşları ile paylaşması kurum itibarına olumlu etki ederken aynı zamanda da markaya olan güveni artırmaktadır. Finansal iletişim başlığı altında hem yatırımcı ilişkileri hem de halka arz süreci önem teşkil etmektedir. Hissedarlar ve süreç içerisindeki tüm sosyal paydaşların dahil olduğu bu kapsamlı ve stratejik iletişim çalışmasının ilgili mevzuatlara hakim olarak yürütülmesi gereklidir. Bahar Ünal İletişim Danışmanlığı olarak, halka açılmayı planlayan kurumların öncesi, sırası ve sonrası tüm süreçlerinin yönetiminde aktif rol oynamayı ve iletişimini yönetmeyi işin gerekliliği olan sorumluluk bilinciyle sahiplenmekteyiz.

Soraki Uzmanlık